KerryWatkins.com
Home Kerry Watkins
Ask Kerry
Career
Community
Links
Highlights
Photo Gallery
Schedule
Video Blog
Store
 

2011 Touchdowns & Highlights

October 16, 2011 - vs. Hamilton
September 30, 2011 - @ Winnipeg
September 11, 2011 - vs. Hamilton

2010 Touchdowns & Highlights

July 1, 2010 - @ Saskatchewan
July 11, 2010 - @ Edmonton
July 22, 2010 - vs. Hamilton
July 29, 2010 - vs. Toronto
August 6, 2010 - vs. Saskatchewan
August 14, 2010 - @ Toronto
September 11, 2010 - @ Hamilton
September 19, 2010 - vs. Edmonton
September 24, 2010 - @ Winnipeg
October 29, 2010 - @ Toronto

2009 Touchdowns & Highlights

November 29, 2009 - Montreal @ Saskatchewan Grey Cup 2009
November 22, 2009 - Montreal vs. BC East Final

November 7, 2009 - Montreal @ Toronto

October 18, 2009 - Montreal vs. Hamilton

September 25, 2009 - Montreal @ Hamilton
August 21, 2009 - vs. Saskatchewan
August 15, 2009 - @ Winnipeg

July 18, 2009 - @ Saskatchewan

July 9, 2009 - vs. Edmonton

July 1, 2009 - vs. Calgary

2008 Touchdowns

June 26, 2008 - vs. Hamilton (x2)
July 4, 2008 - vs. Winnipeg
July 19, 2008 - vs. Saskatchewan
July 25, 2008 - vs. BC
July 31, 2008 - vs. Hamilton
September 7, 2008 - vs. Toronto
September 12, 2008 - vs. Calgary
September 21, 2008 - vs. Edmonton
October 18, 2008 - vs. Toronto

College Highlights:

October 28, 2000 - "The Catch" - Georgia Tech upsets Clemson
1999 - Touchdown against Clemson